top of page

present For ...

תפירה אישית

"כל אישה צריכה

לבנות בתוכה חדר מנוחה,

כל אישה צריכה

לעשות לה ארמון בתוכה,

שם היא תוכל לארח את עצמה

כמו מלכה

תמיד. "   שניקה שקד 

                      

תפירה זה הארמון בתוכי, זה המקום שבו אני מרגישה מלכה.

ההשראה שלי היא קוקו שאנל

" אופנה זה לא משהו שקיים בשמלות בלבד.יש אופנה בשמיים,ברחוב,אופנה קשורה לרעיונות,לדרך שאנחנו חיים,ולמה שקורה."    COCO CHANEL

bottom of page