A story of liat

L1370658.JPG

my story

 הכל התחיל ברגע אחד של בחירה.

 לעסוק במה שאני אוהבת 

תפירה.

אז הקשבתי לקולי הפנימי , עזבתי את תחום הפרסום מאחור ובחרתי לעשות את מה שאני אוהבת.

פתחתי עסק קסום, חנות קטנה ומטריפה שהיא כולה שלי, ואני היום גאה להיות תופרת יוצרת.

במתפרה הקסומה שלי בגבעת שמואל, אני עושה תיקוני בגדים בצורה איכותית,משדרגת בגדים ,תופרת מסיכות בד, תיקים,קופסאות בד, ומוכרת הכל מחוט עד מחט.